Muziekschool Wijk bij Duurstede

Voorwaarden

Voorwaarden Stichting Muziekschool Wijk bij Duurstede

1) Het seizoen start en eindigt en loopt zoveel mogelijk parallel met de basisscholen in Wijk bij Duurstede. In een volledig seizoen krijgt u 35 tot 40 instrumentale/vocale lessen, (afhankelijk van start en einde seizoen, vakantieweken/dagen). Daarbij mag u gratis deelnemen aan één workshop en kunt u meespelen in één van onze ensembles. De betalingen zijn gebaseerd op een gemiddeld seizoen van 37 instrumentale/vocale lessen met daarbij één gratis workshop (van zes lessen) én ensembleles. De cursussen Instrumentale Verkenning, Algemene Muzikale vorming, de Muziekspeeltuin, het Kinderkoor en de Speelklassen staan hier los van. U betaalt hiervoor één cursusbedrag.

2) U krijgt bij uw eerste les een overzicht waarop precies staat welk bedrag u wanneer moet betalen. Dit kan in één, twéé, vier of tien termijnen. De betalingen zijn altijd vóóraf aan het begin van de maand.

3) De workshop/ensemblelessen en de instrumentale/vocale lessen kunnen financieel nooit met elkaar verrekend worden.

4) De zes workshoplessen worden klassikaal gegeven en duren 30 minuten, maar kunnen ook gegeven worden in 3x60 minuten of een variatie daarvan. Een workshop vindt alleen plaats bij voldoende deelname. Deze wordt anders doorgeschoven naar een later tijdstip of naar het volgende seizoen.

5) Ensembleles kan uiteraard alleen gevolgd worden indien het muzikale niveau dit toelaat.

6) Indien u tijdens een seizoen start met de lessen, gaan we in alle redelijkheid kijken in hoeverre u, evenredig aan het aantal lessen in dat seizoen, nog deel kunt nemen aan een ensemble/workshop.

7) Als u zich voor groepsles opgeeft, maar er is geen groepje te vormen, of als u groepsles heeft en de groep valt, om welke reden dan ook, uit elkaar, dan zijn er twee mogelijkheden. a) U krijgt privéles: u gaat het privélestarief betalen. b) U krijgt 20 minuten privéles: u gaat het groepslestarief betalen.

8) Bij ziekte/afwezigheid van de leerling moet de les worden doorbetaald, met uitzondering als een ziekte langer duurt dan drie weken; vanaf de vierde week hoeft u de lessen niet door te betalen. U moet, mocht de ziekte langer duren dan drie weken, dit uiteraard wel duidelijk aan kunnen tonen en het tijdig doorgeven aan de docent(e) en de administratie.

9) De docent(e) is bevoegd om in overleg met de leerling in een vakantieweek een les in te halen. Kunt u niet op die dag in die vakantieweek, dan hoeft u die les niet door te betalen.

10) Als u tijdens het seizoen overstapt van privé- naar groepsles of omgekeerd, vindt er aan het eind van dat seizoen of het begin van het volgende seizoen verrekening/bijbetaling plaats.

11) Aan het begin van het volgende seizoen krijgt u een overzicht van de gevolgde lessen van dit seizoen en vindt er a) verrekening plaats als u minder dan 37 instrumentale/vocale lessen gehad zou hebben, b.v. door afwezigheid van de docent(e). b) bijbetaling plaats, als u meer dan 37 instrumentale/vocale lessen gehad zou hebben.

12) De opzegtermijn bedraagt drie kalendermaanden.

13) Als u volgend seizoen geen lessen meer wilt volgen, moet u dit vóór 1 juli doorgeven aan uw docent(e) en administratie via een opzegformulier. Als u dit later doet dan 1 juli, krijgt u te maken met de normale opzegtermijn van drie maanden.

14) Als u tijdens het seizoen stopt met de lessen vindt er een herberekening plaats van het lesgeld. Het kan zijn dat u te weinig lesgeld betaald heeft in verhouding met het aantal lessen dat u heeft genoten, u moet dan uiteraard het restant bijbetalen. Heeft u voor een langere termijn betaald, dan vindt er terugbetaling plaats.

15) Indien u gekozen heeft voor automatische incasso, geeft u door inzending van dit formulier uw toestemming aan Muziekschool Wijk bij Duurstede om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het cursusgeld van uw rekening af te schrijven. Het betalingskenmerk zal het debiteurennummer zijn wat u bij uw betalingsoverzicht ontvangt.