Muziekschool Wijk bij Duurstede

Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement

Muziekschool Wijk bij Duurstede en Theaterschool Wijk bij Duurstede (hierna Muziek- en Theaterschool Wijk bij Duurstede) respecteert de privacy van al haar leden en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. Bij aankoop van kaarten gaat de koper akkoord met het privacyreglement.

Soort persoonsgegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door uzelf aangegeven middels het inschrijfformulier of contactformulier en door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u verwerken indien u zich inschrijft bij onze muziekschool:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Betalingswijze
 • IBAN in geval van incasso
 • Inschrijfdatum

Aan de docent bij wie u les krijgt, geven we door:

 • Uw naam
 • Telefoonnummer
 • Leeftijd
 • EmailadresDoel van de gegevensverwerking

Muziek- en Theaterschool Wijk bij Duurstede bewaart gegevens van haar leden voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw inschrijving
 • Facturatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om uw les af te zeggen als uw docent verhinderd is, of wanneer we een vraag hebben over een betaling
 • Voor wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


E-mailings

Wanneer u zich bij ons inschrijft via onze site, ontvangt u van ons een bevestiging per mail.
We nemen telefonisch of per mail contact met u op wanneer u geplaatst bent om de gemaakte afspraken te bevestigen.

Daarnaast sturen we u een mail als er iets wijzigt in uw lesvorm of betalingswijze en versturen we het betalingsoverzicht en de afrekening aan het einde van het seizoen per mail.

Wanneer er iets te melden is rondom een voorspeelmiddag of activiteit, sturen wij een mailing. Wanneer u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink die u onderaan onze e-mails kunt vinden.

Cookies
Het beleid dat Muziek- en Theaterschool Wijk bij Duurstede hanteert omtrent cookies vindt u in ons cookiebeleid.

Bewaren gegevens
Muziek- en Theaterschool Wijk bij Duurstede bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Wanneer een persoon stopt met het volgen van muzieklessen, worden zijn of haar gegevens na een jaar verwijderd. Om te voldoen aan fiscale verplichtingen bewaren wij persoonsgegevens die nodig zijn voor het versturen van facturen 7 jaar, gerekend van de factuurdatum.

Beveiliging en derden
Muziek- en Theaterschool Wijk bij Duurstede heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers.

Wijzigingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen.

Contact
Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft over ons privacybeleid. U heeft daarnaast het recht Muziek- en Theaterschool Wijk bij Duurstede te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via inschrijving@muziekschoolwijkbijduurstede.nl

Muziekschool Wijk bij Duurstede en Theaterschool Wijk bij Duurstede
p/a Achterstraat 1
3961 BG Wijk bij Duurstede
0343-577313