Muziekschool Wijk bij Duurstede

Voorwaarden Theaterschool

Voorwaarden Theaterschool Wijk bij Duurstede

Voorwaarden Theaterschool Wijk bij Duurstede


 1)   Het seizoen start medio / eind september en loopt zoveel mogelijk parallel met de basisscholen in Wijk bij Duurstede. In een volledig seizoen krijgt u 30 tot 34 lessen, (afhankelijk van start en einde seizoen, vakantieweken/dag), inclusief de eindpresentatie.

2)   Het cursusgeld is gebaseerd op één heel seizoen van gemiddeld 32 lessen. Bij 30 tot 34 lessen vindt er geen verrekening plaats.

3)   Indien u minder dan dertig lessen heeft gehad door afwezigheid van de docent(e) vindt lesgeldrestitutie plaats.

4)   Indien een les uitvalt door afwezigheid van de docent(e) is deze bevoegd om een les in te halen in een vakantieweek of een andere dag als de lesdag.

5)   U krijgt vóór uw eerste les een overzicht waarop precies staat welk bedrag u wanneer moet betalen. Dit kan in één, twee of vier termijnen. De betalingen zijn altijd vooraf aan het begin van de maand.

6)   Restitutie van lesgeld bij tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk bij verhuizing buiten de gemeente Wijk bij Duurstede (vanaf de eerste maand volgend op die van de verhuizing) en in geval van overmacht.

7)   Bij ziekte/afwezigheid van de leerling moet de les worden doorbetaald, met uitzondering als een ziekte langer duurt dan drie weken; vanaf de vierde week hoeft u de lessen niet door te betalen. U moet, in het geval de ziekte langer duurt dan drie weken, dit uiteraard wel duidelijk aan kunnen tonen en het tijdig doorgeven aan de docent(e) en de administratie.

8)   Indien u voor automatische incasso heeft gekozen, geeft u door inzending van dit formulier uw toestemming aan het Calypso Theater om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het cursusgeld van uw rekening af te schrijven. Het betalingskenmerk zal het debiteurennummer zijn wat u bij uw betalingsoverzicht ontvangt.

 

Een groep start alleen bij een minimum aantal inschrijvingen van twaalf cursisten.