Muziekschool Wijk bij Duurstede

Algemene Muzikale Vorming (A.M.V.)

Algemene muzikale vorming (A.M.V.) is een cursus die als voorbereiding kan dienen voor het bespelen van een bepaald instrument. Het doel van deze cursus is:kinderen laten kennismaken met muziek in al haar facetten. Daarbij staat voorop dat het kind plezier moet beleven aan het musiceren.

De cursus bestaat uit twee delen. Deel één start in oktober, deel twee in februari. Het accent in deel één ligt op zingen, bewegen, tegenstellingen in de muziek ervaren, luisteren naar muziek en kennis maken met de instrumenten. In het tweede gedeelte gaan de kinderen meer gericht met liedjes aan de gang. Samen muziek maken, maat en ritme en de eerste melodieën spelen op de instrumenten. Deel één en deel twee lopen in elkaar over. 

Dit vind ik leuk!

Ik wil me aanmelden

 We hebben de leeftijden opgesplitst in:

Kleutermuziek A.M.V. van 4 t/m 6 jaar
De kinderen komen vrij snel met diverse instrumenten in aanraking. Ze gaan hier naar luisteren, maar gaan hier ook op een eenvoudige manier op spelen! Het zelf doen, zelf ervaren- en dat spelenderwijs is erg belangrijk. Muziek moet je niet alleen horen, maar ook zelf maken. Door er zelf mee bezig te zijn, ontdek je wat maat, ritme en melodie is. De muzikale vorming draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. Zelf musiceren en nieuwe dingen ontdekken versterkt de creativiteit en het waarnemingsvermogen.

Peutermuziek A.M.V. van 2 t/m 4 jaar
Binnen de belevingswereld van de peuter wordt er gespeeld, gedanst en gezongen om zo het kind kennis te laten maken met muziek.

 Kosten van de cursus:  € 90,00